top of page

מדיניות פרטיות

הקדמה
ב-Vesites אנו מחויבים לשמירה על פרטיות המשתמשים שלנו. מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים, השימושים שאנו עושים במידע זה, ואמצעי האבטחה שנוקטים כדי להגן עליו.

איסוף מידע
אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים:

מידע אישי: מידע שניתן לזיהוי, כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
מידע שאינו אישי: מידע טכני ושימוש באתר, כמו כתובת IP, סוג הדפדפן וסטטיסטיקות שימוש.
שימוש במידע
השימוש במידע שנאסף נעשה למטרות הבאות:

מתן שירותים מותאמים אישית ושיפור חוויית המשתמש.
טיפול בתשלומים וביצוע הזמנות.
תקשורת עם המשתמשים לצורכי תמיכה ושירות לקוחות.
שיפור ופיתוח האתר ושירותיו.
שמירת מידע והגנה עליו
אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתקדמים כדי להגן על המידע שנאסף, כולל שימוש בטכנולוגיות הצפנה, גיבוי נתונים והגבלת גישה למידע רק לאנשי הצוות המורשים.

שיתוף מידע
אנו לא משתפים את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

כאשר הדבר נדרש על פי חוק.
לצורך מתן שירותים באמצעות ספקי צד שלישי שהוסמכו לכך.
במקרה של מיזוג, רכישה או כל שינוי מבני אחר של החברה.
זכויות המשתמשים
למשתמשים יש את הזכות:

לעיין במידע שנאסף עליהם.
לבקש תיקון או עדכון של המידע.
לבקש מחיקה של המידע האישי שלהם מהמערכת שלנו.
עדכון מדיניות הפרטיות
מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת כדי לשקף שינויים בטכנולוגיה, בחוק, או בשירותים שלנו. אנו נודיע על כל שינוי מהותי במדיניות באמצעות האתר.

יצירת קשר
לשאלות או בקשות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות אלינו:

דואר אלקטרוני: vehandcompany@gmail.com
טלפון: 050-8103858

bottom of page