top of page

עניינים משפטיים

הקדמה
ב־Vesites, אנו מבינים את חשיבות העמידה בדרישות החוקיות והתקנות החלות על הפעילות העסקית שלנו. בעמוד זה תמצאו מידע על המדיניות המשפטית שלנו, התחייבויותינו כלפי המשתמשים, ותנאי השימוש באתר.

מדיניות משפטית
המדיניות המשפטית שלנו מבוססת על עקרונות שקיפות, אמינות וציות לכל התקנות והחוקים החלים. אנו פועלים בשקיפות מלאה מול משתמשי האתר ומתחייבים לעמידה בדרישות הרגולציה השונות.

תנאי שימוש
תנאי השימוש באתר מגדירים את הזכויות והחובות של המשתמשים ושל החברה. תנאים אלה כוללים:

קניין רוחני: כל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואין להשתמש בהם ללא אישור מפורש.
הגבלת אחריות: החברה לא תהיה אחראית לנזקים הנובעים משימוש באתר או מתכנים חיצוניים המקושרים אליו.
שימוש מקובל: המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד ולא לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים.
ציות לרגולציה
אנו מקפידים על ציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו, כולל דיני הגנת הפרטיות, דיני צרכנות, ודיני אינטרנט. אנו פועלים באופן מתמשך להבטיח כי כל פעולותינו עומדות בדרישות הרגולטוריות המעודכנות.

פנייה משפטית
אם יש לכם שאלות או בעיות בנושאים משפטיים הקשורים לשימוש באתר, ניתן ליצור עמנו קשר:

דואר אלקטרוני: vehandcompany@gmail.com
טלפון: 050-8103858
עדכונים
המידע בעמוד זה מתעדכן בהתאם לשינויים רגולטוריים ולצרכים העסקיים שלנו. אנו ממליצים לבדוק את העמוד מדי פעם כדי להתעדכן במדיניות ובתנאים החדשים.

bottom of page